اجرای حوض قلب09193394461_اجراع حوض بصورت دایره قلب گروه پیمانکاری نادری با مهارت های بالا در سطع اجرای سنگ لاشه و کوهی